Lokacija Val1

Jumbo pano br. Val1 montiran na medulinskoj cesti, 300 m od kružnog toka (sportski aerodrom), na ravnom dijelu ceste u pravcu Medulina. Reklamna površina Val1A nalazi se u pravcu Pula – kružni tok medulinska – Medulin. Reklamna površina Val1B nalazi se u pravcu Medulin – kružni tok medulinska – Pula.